Zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym dziecko od lat 10 do lat 18 może samodzielnie poruszać się rowerem po drogach publicznych tylko i wyłącznie pod warunkiem posiadania Karty Rowerowej.

Wobec tego organizujemy dla naszych uczniów egzamin na kartę rowerową, do którego mogą zgłosić się uczniowie, którzy w dniu egzaminu mają ukończony 10 rok życia. Zapisy przyjmowane są do końca kwietnia. Część teoretyczna egzaminu odbędzie się 31 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłoszenia ucznia do egzaminu znajdą Państwo w menu Oferta / Karta rowerowa.