W naszej szkole w klasach 4-8 zajęcia wychowania fizycznego realizowane są w formie:

  • 2 godzin w systemie klasowo-lekcyjnym,
  • 2 godzin w systemie międzyoddziałowym w ramach zajęć do wyboru.

Zajęcia sportowe do wyboru można zmieniać semestralnie (w I semestrze uczeń uczęszcza np. na basen, a w II semestrze na szachy lub cały rok szkolny realizuje tę samą wybraną dyscyplinę).

 

Drogi Uczniu, Rodzicu, 

zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć sportowych do wyboru w roku szkolnym 2022/2023: