Statut Szkoły   POBIERZ

Wewnątrzszkolne Ocenianie Zachowania   POBIERZ

Covid 19 Regulamin organizacji pracy POBIERZ

Standardy ochrony małoletnich POBIERZ