Powiadomienie ucznia o prognozowanych ocenach końcowych, ocenie zachowania i sytuacjach nieklasyfikowania

do 18 maja 2023 r. (czwartek)

Powiadomienie  rodziców ucznia o prognozowanych ocenach końcowych, ocenie zachowania i sytuacjach nieklasyfikowania

do 18 maja 2023 r. (czwartek)

Wystawienie ocen końcowych

do 14 czerwca 2023 r. (środa)

Rada Klasyfikacyjna

19 czerwca 2023 r. (poniedziałek)

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2023 r. (piątek)