Powiadomienie ucznia o prognozowanych ocenach końcowych, ocenie zachowania i sytuacjach nieklasyfikowania

do 18 maja 2021 r. (wtorek)

Powiadomienie  rodziców ucznia o prognozowanych ocenach końcowych, ocenie zachowania i sytuacjach nieklasyfikowania

do 18 maja 2021 r. (wtorek)

Wystawienie ocen końcowych

do 18 czerwca 2021 r. (piątek)

Rada Klasyfikacyjna

21 czerwca 2021 r. (poniedziałek)