Powiadomienie ucznia o prognozowanych ocenach końcowych, ocenie zachowania i sytuacjach nieklasyfikowania

do 29 maja 2020 r. (piątek)

Powiadomienie  rodziców ucznia o prognozowanych ocenach końcowych, ocenie zachowania i sytuacjach nieklasyfikowania

do 2 czerwca 2020 r. (wtorek)

Wystawienie ocen końcowych

do 19 czerwca 2020 r. (piątek)

Rada Klasyfikacyjna

22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)