Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w działaniach Szkolnego Wolontariatu. W celu przyłączenia się do wspólnych akcji należy zapoznać się z poniższym Regulaminem:

Regulamin Szkolnego Wolontariatu pobierz 

oraz dostarczyć opiekunowi wolontariatu zgodę rodzica na udział dziecka w wolontariacie i podpisane zobowiązanie wolontariusza:

Zgoda rodzica + Zobowiązanie wolontariusza pobierz

 

Opiekunowie Szkolnego Wolontariatu:
p. Anna Pieńkowska, p. Karina Dłutowska, p. Maciej Mytych

 

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych uczniów.