Rozpoczęcie: 03 października 2022 roku
Zakończenie: 30 listopada 2022 roku (w przypadku wolnych miejsc odbywa się rekrutacja uzupełniająca do wyczerpania limitu 18 uczniów)

O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje pozytywna opinia zespołu rekrutacyjnego, która uwzględnia:

→ udział w grupowych zajęciach rekrutacyjnych dzieci (sobota)
→ złożenie odpowiedniej dokumentacji rekrutacyjnej (szczegółowa informacja w sekretariacie szkoły)

UWAGA
Pierwszeństwo udziału w rekrutacji do klasy 1 ma rodzeństwo uczniów uczęszczających do naszej szkoły


Podejmij odpowiednie kroki w celu przyjęcia Twojego dziecka do Leonardo da Vinci Niepublicznej Szkoły Podstawowej:

1 Umów się na udział w spotkaniu rekrutacyjnym

Telefon: 717 937 717
E-mail: biuro@davinci.edu.pl

2 Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku postępowania rekrutacyjnego złóż w sekretariacie szkoły odpowiednią dokumentację (szczegółowa informacja w sekretariacie szkoły)

3 Dokonaj opłaty wpisowej w kwocie 1000 zł na numer rachunku bankowego szkoły: 59 1240 6768 1111 0010 3269 2650 

4 Podpisz umowę o edukację dziecka w naszej szkole