W Leonardo da Vinci nasi uczniowie mogą przystąpić do egzaminu na kartę rowerową.

Rodzicu, pamiętaj!

Zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym:

Dziecko do lat 10 może poruszać się rowerem po drogach publicznych tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Jednak jest wówczas traktowane jako pieszy. Nie może poruszać się po jezdni, a jedynie po chodniku lub drodze dla pieszych.

Dziecko w wieku powyżej 10 lat może samodzielnie poruszać się rowerem po drogach publicznych pod warunkiem posiadania Karty Rowerowej.

Wymóg posiadania Karty Rowerowej przestaje obowiązywać dopiero w chwili ukończenia 18 roku życia.

Do egzaminu mogą zgłosić się uczniowie, którzy w dniu egzaminu mają ukończony 10 rok życia. W ramach zajęć techniki odbywają się lekcje wychowania komunikacyjnego, na których uczniowie poznają wiadomości pozwalające przygotować się do egzaminu.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, w którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków przystąpienia do egzaminu, wymagań egzaminacyjnych oraz procedur (link na dole strony).

W celu zgłoszenia dziecka do udziału w egzaminie należy złożyć w sekretariacie szkolnym arkusz zaliczeń ucznia, znajdujący się na ostatniej stronie regulaminu (załącznik nr 1). Formularz arkusza można wydrukować samodzielnie, lub pobrać w sekretariacie. Prosimy o wypełnienie danych osobowych i adresowych, a także wyrażenie zgody na udział dziecka w egzaminie poprzez złożenie podpisu w punkcie 2 arkusza. Należy również dołączyć jedno zdjęcie legitymacyjne.