Przedmioty

Nauczyciele

Język angielski

mgr Grażyna Bieńkowska
mgr Anna Szczepanowska
mgr Ewa Gołąbek

Konwersacje w języku angielskim

mgr Anna Szczepanowska
mgr Ewa Gołąbek

Język rosyjski

mgr Grażyna Bieńkowska

Język hiszpański

mgr Joanna Szemet

Język chiński

mgr Irmina Sochacka
mgr Changxue Du

Język polski

mgr Wioleta Palewska

Historia

mgr Bartosz Marchewka

Wiedza o społeczeństwie

mgr Bartosz Marchewka

Matematyka

mgr Kamila Łoza
mgr Anna Pieńkowska

Informatyka

mgr inż. Rafał Biliński

Biologia
Przyroda

dr Anna Janik-Krystowska

Chemia

dr Anna Janik - Krystowska

Fizyka

dr Wojciech Sysło
mgr Anna Pieńkowska

Geografia

mgr Grzegorz Szyszka

Technika

mgr Joanna Czerska

Plastyka

mgr Joanna Czerska

Muzyka

mgr Olga Mandziuk

Wychowanie fizyczne

mgr Marika Ciesielska

Religia

mgr Mateusz Kałużny

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Staniszewska
mgr Bożena Margas
mgr Katarzyna Rink

Świetlica

mgr Andżelika Drewno
mgr Grzegorz Szyszka

mgr Bartosz Marchewka

Szachy

mgr inż. Rafał Biliński