Przedmioty

Nauczyciele

Język angielski

mgr Grażyna Bieńkowska
mgr Agnieszka Raczkowska
mgr Anna Szczepanowska

Konwersacje w języku angielskim

mgr Agnieszka Raczkowska

Język rosyjski

mgr Grażyna Bieńkowska

Język hiszpański

mgr Joanna Szemet

Język chiński

mgr Irmina Sochacka

Język polski

mgr Bożena Margas
mgr Joanna Lewczyńska

Historia

mgr Bartosz Marchewka

Wiedza o społeczeństwie

mgr Bartosz Marchewka

Matematyka

mgr Kamila Łoza
mgr Anna Pieńkowska

Informatyka

mgr Kamila Łoza
mgr Anna Pieńkowska

Biologia
Przyroda

dr Anna Janik-Krystowska

Chemia

dr Anna Janik - Krystowska

Fizyka

mgr Anna Pieńkowska

Geografia

mgr Adriana Pękalska

Technika

mgr Marianna Nowacka

Plastyka

mgr Marianna Nowacka

Muzyka

mgr Olga Mandziuk

Wychowanie fizyczne

lic. Maciej Mytych

Religia

mgr Marianna Nowacka

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Szczepanowska
mgr Bożena Margas