Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Leonardo da Vinci w roku szkolnym 2019/2020


Języki obce


Język angielski

Konwersacje w języku angielskim

Język rosyjski

Język chiński

Język hiszpański

mgr Grażyna Bieńkowska
mgr Agnieszka Raczkowska

mgr Agnieszka Raczkowska

mgr Grażyna Bieńkowska

mgr Irmina Sochacka

mgr Dominika Teichert-Jabłońska


Przedmioty matematyczno-informatyczne


Matematyka

Informatyka

mgr Kamila Łoza
mgr Anna Pieńkowska

mgr Jerzy Królik
mgr Urszula Królik


Przedmioty przyrodnicze


Przyroda

Biologia

Chemia

Geografia

Fizyka

dr Anna Janik-Krystowska

dr Anna Janik-Krystowska

dr Anna Janik-Krystowska

mgr Anna Rakoczy

mgr Anna Pieńkowska


Przedmioty humanistyczne


Język polski

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Religia

Muzyka

Plastyka

mgr Bożena Margas
mgr Ewa Pasternak

mgr Ewa Cieślar

mgr Ewa Cieślar

mgr Marianna Nowacka

mgr Olga Mandziuk

mgr Marianna Nowacka


Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa


Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Kołtuniewicz

mgr Anna Rakoczy


Edukacja wczesnoszkolna


klasa I

Klasa II

Klasa III

mgr Anna Szczepanowska

mgr Anna Staniszewska

mgr Monika Samotycha


Świetlica


mgr Marianna Nowacka
mgr Anna Staniszewska