Przedmioty

Nauczyciele

Język angielski

mgr Grażyna Bieńkowska
mgr Anna Szczepanowska
mgr Ewa Gołąbek
mgr Emilia Barska

Konwersacje w języku angielskim

mgr Anna Szczepanowska
mgr Ewa Gołąbek

mgr Emilia Barska

Język hiszpański

mgr Joanna Szemet

Język chiński

mgr Martyna Jackowska

Język polski

mgr Małgorzata Woźniak

Historia

mgr Bartosz Marchewka

Wiedza o społeczeństwie

mgr Bartosz Marchewka

Matematyka

mgr Kamila Łoza
mgr Anna Pieńkowska

Informatyka

mgr inż. Rafał Biliński

Biologia
Przyroda

dr Anna Janik-Krystowska

Chemia

dr Anna Janik - Krystowska

Fizyka

mgr Anna Pieńkowska

Geografia

mgr Grzegorz Szyszka

Technika

mgr Joanna Czerska

Plastyka

mgr Joanna Czerska

Muzyka

mgr Katarzyna Rink

Wychowanie fizyczne

mgr Marika Ciesielska
mgr Andżelika Drewno
mgr Katarzyna Rink

Religia

mgr Agnieszka Adamowska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Staniszewska
mgr Bożena Margas
mgr Katarzyna Rink

Świetlica

mgr Andżelika Drewno
mgr Grzegorz Szyszka

mgr Bartosz Marchewka
mgr inż. Rafał Biliński

Szachy

mgr inż. Rafał Biliński