Powiadomienie ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem

do 15 grudnia 2020 r. (wtorek)

Powiadomienie rodziców ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem

do 15 grudnia 2020 r. (wtorek)

Wystawienie ocen semestralnych

do 15 stycznia 2021 r. (piątek)

Zakoñczenie I semestru

17 stycznia 2021 r. (niedziela)

Rada Klasyfikacyjna

2 lutego 2021 r. (wtorek)