Powiadomienie ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem

do 15 grudnia 2022 r. (czwartek)

Powiadomienie rodziców ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem

do 15 grudnia 2022 r. (czwartek)

Wystawienie ocen semestralnych

do 20 stycznia 2023 r. (piątek)

Zakończenie I semestru

22 stycznia 2023 r. (niedziela)

Rada Klasyfikacyjna

26 stycznia 2023 r. (wtorek)