Powiadomienie ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem

do 13 grudnia 2019 r. (piątek)

Powiadomienie rodziców ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem

do 17 grudnia 2019 r. (wtorek)

Wystawienie ocen semestralnych

do 17 stycznia 2020 r. (piątek)

Zakoñczenie I semestru

19 stycznia 2020 (niedziela)

Rada Klasyfikacyjna

21 stycznia 2020 r. (wtorek)