Powiadomienie ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem

do 7 grudnia 2023 r. (czwartek)

Powiadomienie rodziców ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem

do 7 grudnia 2023 r. (czwartek)

Wystawienie ocen semestralnych

do 5 stycznia 2024 r. (piątek)

Rada Klasyfikacyjna

11 stycznia 2024 r. (czwartek)

Zakończenie I semestru

28 stycznia 2024 r. (niedziela)