Wszystkich Rodziców uczniów Leonardo da Vinci Niepublicznej Szkoły Podstawowej zapraszamy na zebrania i konsultacje, które w bieżącym roku szkolnym odbędą się zgodnie z poniższym terminarzem:

Zebranie z wychowawcą:

7 września 2023 r. (czwartek), godz. zostanie ogłoszona później

Zebranie z wychowawcą i konsultacje z nauczycielami:

14 grudnia 2023 r. (czwartek), godz. zostanie ogłoszona później
9 maja 2024 r. (czwartek), godz. zostanie ogłoszona później

Zebranie dla rodziców klasy 1 wraz z uroczystością pasowania na ucznia:

13 października 2023 r. (piątek), godz. zostanie ogłoszona później

Konsultacje z nauczycielami odbywają się także na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny Librus.