Wszystkich Rodziców Leonardo da Vinci Niepublicznej Szkoły Podstawowej zapraszamy na zebrania i konsultacje, które w bieżącym roku szkolnym odbędą się zgodnie z poniższym terminarzem:

Zebranie z wychowawcą:

8 września 2020 r. (czwartek), godz. zostanie ogłoszona później

Zebranie z wychowawcą i konsultacje z nauczycielami:

15 grudnia 2022 r. (czwartek), godz. 16:00
18 maja 2023 r. (czwartek), godz. zostanie ogłoszona później

Zebranie dla rodziców klas 1 wraz z uroczystością pasowania na ucznia:

8 września 2020 r. (czwartek), godz. zostanie ogłoszona później

Konsultacje z nauczycielami odbywają się także na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny Librus.