Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas 1- 4 prowadzone w dużej części w języku angielskim, wykorzystujące elementy mindfulness /uważności, technik medytacji i jogi dla dzieci, wyposażające je w narzędzia pomocne w pokonywaniu wyzwań otaczającego świata.

Zajęcia łączą ćwiczenia uważności oparte na oddechu i obserwacji doznań płynących ze swojego ciała i otoczenia z elementami ruchowymi w postaci jogi dla dzieci oraz zabaw ruchowych.

Osoby zapisane, będą proszone o przyniesienie do szkoły maty do jogi.

Korzyści płynące ze stosowania technik uważności:

  • Pomagają w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami
  • Budują zaufanie do siebie, przez co wzmacniają poczucie wartości
  • Obniżają napięcie i umożliwiają relaksację
  • Wspomagają koncentrację
  • Pomagają w patrzeniu na siebie i innych z większą życzliwością

Pierwsze zajęcia są zajęciami próbnymi. Warto najpierw sprawdzić, but it works!

Zajęcia prowadzi: Anna Szczepanowska
Koszt zajęć: 120 zł / miesiąc