W klasach edukacji wczesnoszkolnej prowadzimy 2 rodzaje zajęć wspomagających:

  1. z matematyki (ćwiczenia związane z edukacją matematyczną) 
  2. z języka polskiego (ćwiczenia związane z czytaniem i pisaniem)

W zajęciach uczestniczą wybrane, wskazane przez nauczycieli osoby, u których istnieje potrzeba dodatkowych ćwiczeń, powtórzenia materiału, pomocy indywidualnej.