W naszej szkole w klasach 4-8 zajęcia wychowania fizycznego realizowane są w formie:

  • 2 godzin w systemie klasowo-lekcyjnym,
  • 2 godzin w systemie międzyoddziałowym w ramach zajęć do wyboru.

Zajęcia sportowe do wyboru można zmieniać semestralnie (w I semestrze uczeń uczęszcza np. na basen, a w II semestrze na jump hall lub cały rok szkolny realizuje tę samą wybraną dyscyplinę).

Drogi Uczniu, Rodzicu, 

zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć sportowych do wyboru w roku szkolnym 2023/2024.

Zajęcia raz w tygodniu w piątki na 6 i 7 lekcji:

  • Basen Orbita, ul Wejherowska 34 (opiekun: Bartosz Marchewka),
  • Park Trampolin Jump Hall ul. Szybowcowa 31 (opiekun: Rafał Biliński).

Zajęcia raz w miesiącu w wybraną sobotę:

  • wycieczki krajoznawcze (opiekun: Anna Pieńkowska, Andżelika Drewno).

Można jednocześnie uczęszczać na zajęcia piątkowe i wycieczki.