mgr Anna Szczepanowska
mgr Anna Szczepanowska
Jak wygląda wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w naszej szkole?

W Leonardo da Vinci ogromne znaczenie ma dla nas to, jak czują się tutaj nasi uczniowie. Chcemy mieć pewność, że nasi uczniowie środowisko szkolne odbierają jako bezpieczne, asami mają poczucie bycia zauważonym i wysłuchanym. Wierzymy, że przyjazna atmosfera i wzajemna życzliwość jest punktem wyjścia dla indywidualnego wzrostu każdego z uczniów.

Żaden młody człowiek nie rozwija się poza środowiskiem społecznym, to tu szuka aprobaty, czasami wsparcia dla swoich działań. Staramy się więc aby relacje zarówno między uczniami, jak i uczniami a nauczycielami oparte były na szacunku i wzajemnym zaufaniu. Cały czas ćwiczymy się w podnoszeniu swoich kompetencji społecznych, szukamy pozytywnych rozwiązań dla sytuacji trudnych, które traktujemy jako wyzwania, przynoszące nam możliwości do rozwoju.

Nie boimy się podejmować dyskusji na trudne tematy, problemy staramy się rozwiązywać na bieżąco, angażując w to społeczność szkolną. Kluczem do podniesienia zadowolenia płynącego z przynależności do grupy, klasy czy szkoły jest poczucie wpływu na sytuację, w której się znaleźliśmy. Współtworząc bierzemy odpowiedzialność za efekty naszych działań, odpowiedzialność zaś jeszcze bardziej angażuje. W ten sposób rozwijamy wśród naszych uczniów postawy proaktywne wobec tego, co się wokół nich dzieje zarówno w bliższym, jak dalszym otoczeniu. Zdajemy sobie sprawę, że trudności współczesnego świata wymagają od nas i kolejnych pokoleń umiejętności reagowania oraz działania twórczego i innowacyjnego, za wszelką cenę więc staramy się takie aktywności wśród naszych uczniów pielęgnować i wspierać.

Kompetencje społeczne takie jak: skuteczne porozumiewanie się, umiejętność pracy w grupie, bycie otwartym na innych i ich różnorodność, odnoszenie się z szacunkiem i bez uprzedzeń do osób, które napotykamy czy umiejętność rozwiązywania konfliktów są to umiejętności systematycznie ćwiczone i weryfikowane w codzienności szkolnej.

Chcielibyśmy, aby nasi uczniowie z większą wrażliwością potrafili spojrzeć na siebie, innych, środowisko lokalne i dalsze. Z szacunkiem i opieką podchodzili do środowiska naturalnego. Wewnętrzny spokój, wyciszenie, ale również większą wiarę w siebie daje nam trening uważności, którego elementy staramy się wprowadzać już w klasach najmłodszych. Staramy się wychodzić naprzeciw autentycznym potrzebom i problemom, z którymi przyszło się mierzyć młodemu pokoleniu w tak wielowymiarowej, niejednokrotnie trudnej rzeczywistości. Szkoła powinna być platformą do wymiany myśli, bowiem tylko nazwane i przedyskutowane problemy zyskują szansę na zbliżenie się do ich rozwiązania. W programie profilaktyczno-wychowawczym szkoły znajdują się wytyczne co do działań i treści w obszarze psycho-edukacyjnym. Program ten tworzony jest tak, aby odzwierciedlał on realne potrzeby osób tworzących społeczność szkolną. Swoje uwagi i sugestie mogą zgłaszać zarówno wychowawcy i nauczyciele, jak i uczniowie oraz ich rodzice.

Wśród problematyki proponowanej w programie znajdują się takie treści jak:

 • budowanie pozytywnych relacji w grupie, komunikowanie się bez przemocy;
 • wyznaczanie celów krótko i długo falowych; szukanie pozytywnych wzorców;
 • wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary w siebie;
 • praca nad motywacją i dążeniem do samorozwoju;
 • wzmacnianie kreatywności i innowacyjności;
 • profilaktyka uzależnień wśród młodych, w tym problem uzależnień od gier/smartfona/mediów społecznościowych;
 • kształtowanie zdrowych nawyków, dbałość zarówno o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne /techniki relaksacji, mindfulness/;
 • problem depresji i zachowań lękowych wśród młodych osób;
 • kształtowanie świadomości ekologicznej w obliczu zmian klimatu;
 • edukacja globalna – kształtowanie postawy odpowiedzialnego konsumenta dóbr;
 • kształtowanie postaw prospołecznych

oraz wiele innych.

Treści te realizowane są systematycznie w codziennej praktyce szkolnej. Pewne punkty mogą stanowić element składowy realizowany w materiale lekcji na różnych przedmiotach/np. język polski, historia, przyroda, geografia/, a także są im poświęcane odrębne godziny w postaci:

 • godzin wychowawczych prowadzonych przez wychowawców i pedagoga szkolnego;
 • warsztatów i zajęć psycho-edukacyjnych prowadzonych przez pedagoga szkolnego;
 • spotkań z ciekawymi ludźmi, będącymi pozytywnymi wzorcami dla młodego pokolenia, bądź mogącymi dać inspirację do własnych działań i poszukiwań.

Kilka słów o sobie

Urodzona Wrocławianka, choć aktualnie ciesząca się życiem poza zgiełkiem miasta. Jestem absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Po ukończeniu resocjalizacji moje zainteresowania skupiły się głównie na profilaktyce i szukaniu alternatywnych, pozytywnych wzorców dla zbuntowanej młodzieży, stąd moje uczestnictwo w szeregu kursów socjoterapeutycznych i profilaktyczno-edukacyjnych.

To, co niewiarygodnie wzbogaciło moje spojrzenie na siebie, wyzwania zawodowe i osobiste była możliwość zamieszkania i pracy poza Polską, w Stanach Zjednoczonych i Walii. Niestety, poza podstawowymi zwrotami grzecznościowymi, nie udało mi się nauczyć języka walijskiego, jednak zdobyłam kwalifikacje nauczania języka angielskiego, a także odbyłam kursy m.in. mediacji społecznych, które są częstą praktyką w Stanach Zjednoczonych, w przypadku spraw młodych osób łamiących prawo.

Bycie mamą zainspirowało mnie do ukończenia studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, natomiast doświadczenie zdobyte w szkołach w Stanach i na Wyspach Brytyjskich otworzyło mnie na edukację wielokulturową, stąd też praca w szkołach międzynarodowych już po powrocie do kraju. Od kilku lat mam ogromną przyjemność być częścią zespołu nauczycieli i społeczności Leonardo da Vinci NSP, gdzie z dużym powodzeniem tworzymy dla naszych uczniów przyjazne i stymulujące do wzrostu i rozwoju środowisko. Jako nauczyciel języka angielskiego jestem zwolennikiem wykorzystywania autentycznych materiałów wzbogacających nabywane kompetencje językowe, przybliżając w ten sposób naturalne użycie języka.

Jako pedagog szkolny i nauczyciel WdŻ czuwam nad wzmacnianiem kompetencji społecznych i budowaniem w młodych osobach wiary w swój wpływ na to, co dzieje się wokół w środowisku bliższym i dalszym. Jako mama dwóch nastoletnich chłopców cały czas ćwiczę strategie negocjacyjne i minimalizowania strat. W wolnym czasie zanurzam się w muzykę, słucham podcastów mądrych osób i biegam w towarzystwie mojego kochanego psa. Uwielbiam górskie wędrówki.