Głównym założeniem koła jest stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu. Zajęcia koła tanecznego zawierają elementy edukacji tanecznej i rytmicznej.
Cele zajęć to:
1.Stwarzanie dziecku możliwości do odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej.
2.Kształtowanie kultury fizycznej poprzez taniec.
3.Poznanie kroków i figur tanecznych.
4.Tworzenie dyskotekowych form tanecznych w układzie choreograficznym.

Zapraszamy do wspólnego tańca i zabawy!

Prowadzący zajęcia: Pani Katarzyna Rink