Powiadomienie ucznia i rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem

do 16 maja 2024 r. (czwartek)

Powiadomienie ucznia o prognozowanych ocenach końcowych i ocenie zachowania

do 29 maja 2024 r. (środa)

Wystawienie ocen końcowych

do 13 czerwca 2024 r. (czwartek)

Rada Klasyfikacyjna

17 czerwca 2024 r. (poniedziałek)

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2024 r. (piątek)