Termin: w dowolnym momencie w trakcie roku szkolnego
Warunek: w przypadku wolnych miejsc w danej klasie (limit: 20 uczniów)

→ bardzo dobre i dobre wyniki w nauce
→ wzorowa lub bardzo dobra ocena z zachowania
→ rozmowa kwalifikacyjna rodzica/prawnego opiekuna i dziecka z wicedyrektorem szkoły
→ indywidualna diagnoza umiejętności matematycznych, polonistycznych, językowych (klasy 4 – 8)
→ złożenie odpowiedniej dokumentacji: podanie, kwestionariusz osobowy, świadectwo szkolne, karta zdrowia, 2 zdjęcia

 

Podejmij odpowiednie kroki w celu przyjęcia Twojego dziecka do Leonardo da Vinci Niepublicznej Szkoły Podstawowej:

  1. Umów termin rozmowy kwalifikacyjnej z wicedyrektorem szkoły oraz diagnozy umiejętności dziecka. W rozmowie bierze udział rodzic i dziecko – ustalamy dogodny dla Państwa termin.

Telefon: 660 103 912
E-mail: biuro@davinci.edu.pl

  1. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku postępowania rekrutacyjnego złóż w sekretariacie szkoły odpowiednią dokumentację (szczegółowa informacja w sekretariacie szkoły)
  2. Dokonaj opłaty wpisowej w kwocie 1000 zł na numer rachunku bankowego szkoły: 59 1240 6768 1111 0010 3269 2650 
  3. Podpisz umowę o edukację dziecka w naszej szkole