Rozpoczęcie: 30 października 2023 roku
Zakończenie: 30 listopada 2023 roku (w przypadku wolnych miejsc odbywa się rekrutacja uzupełniająca do wyczerpania limitu 20 uczniów)

O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje pozytywna opinia zespołu rekrutacyjnego, która uwzględnia:

→ udział w grupowych zajęciach rekrutacyjnych dzieci (9 grudnia 2023 roku, sobota)
→ złożenie odpowiedniej dokumentacji rekrutacyjnej (szczegółowa informacja w sekretariacie szkoły)

UWAGA
Pierwszeństwo udziału w rekrutacji (nie jest to jednoznaczne z przyjęciem) do klasy 1 ma rodzeństwo uczniów uczęszczających do naszej szkoły, w dalszej kolejności dzieci z Przedszkola Król Maciuś we Wrocławiu


Podejmij odpowiednie kroki w celu przyjęcia Twojego dziecka do Leonardo da Vinci Niepublicznej Szkoły Podstawowej:

1 Umów się na udział w spotkaniu rekrutacyjnym

Telefon: 660 103 912
E-mail: biuro@davinci.edu.pl

2 Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku postępowania rekrutacyjnego złóż w sekretariacie szkoły odpowiednią dokumentację (szczegółowa informacja w sekretariacie szkoły)

3 Dokonaj opłaty wpisowej dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole w kwocie 1200 PLN na numer rachunku bankowego szkoły: 59 1240 6768 1111 0010 3269 2650 (w przypadku rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi)

4 Podpisz umowę o edukację dziecka w naszej szkole