Prowadzimy nabór do oddziałów I-VIII w trakcie całego roku szkolnego, do wyczerpania limitu miejsc.Warunki przyjęcia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Leonardo da Vinci:

→  rozmowa kwalifikacyjna rodzica/prawnego opiekuna i dziecka z Dyrektorem szkoły 
→  wzorowa lub bardzo dobra ocena z zachowania
→  bardzo dobre i dobre wyniki w nauce
→  złożenie odpowiedniej dokumentacji: podanie, kwestionariusz osobowy, świadectwo szkolne, karta zdrowia, 1 zdjęcieZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY