­  POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020


 

20 maja – 19 czerwca

Złożenie w sekretariacie szkoły:
– podania o przyjęcie do szkoły
– kwestionariusza osobowego

21 czerwca – 19 lipca

Uzupełnienie złożonych dokumentów o:
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
– zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Uwaga:
Kandydaci posiadający opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną dołączają ją do dokumentacji

22 lipca

Podanie kandydatom informacji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się do szkoły

22 lipca – 26 lipca

Podpisanie umowy o nauczanie w Liceum Ogólnokształcącym da Vinci

Uwaga:
W terminie do 7 dni od momentu podpisania umowy obowiązuje opłata 100 zł wpisowego

­

­­­­­ POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE W RAMACH WOLNYCH MIEJSC


 

22 lipca – 30 sierpnia

Złożenie w sekretariacie szkoły:
– podania o przyjęcie do szkoły
– kwestionariusza osobowego
– świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
– zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Uwaga:
Kandydaci posiadający opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną dołączają ją do dokumentacji

zgodnie z kolejnością zgłoszeń

Rozpatrywanie podań o przyjęcie do szkoły odbywa się zgodnie z kolejnością zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc. Kandydaci indywidualnie będą powiadamiani o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się do szkoły. 

zgodnie z indywidualnie ustalonymi terminami

Podpisanie umowy o nauczanie w Liceum Ogólnokształcącym da Vinci

Uwaga:
W terminie do 7 dni od momentu podpisania umowy obowiązuje opłata 500 zł wpisowego