W piątek klasy 2, 3 i 4 opuściły mury szkolne, aby udać się na wyjątkową lekcję w Teatrze Lalek. Uczniowie obejrzeli…

Opublikowany przez Leonardo da Vinci Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sobota, 23 listopada 2019