mgr Karolina Połujańska
 
Wykształcenie

Tytuł psychologa o specjalności klinicznej zdobyłam na Uniwerystecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Ukończyłam również studia podyplomowe dające mi uprawnienia pedagogiczne. Swoje kwalifikacje podniosłam kończąc Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w nurcie psychodynamicznym. Obecnie poszerzam wiedzę oraz doświadczenie terapeutyczne uczęszczając do Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zdobywałam w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, fundacjach działających na rzecz dzieci, publicznych szkołach oraz przedszkolach, co pozwoliło mi poznać specyfikę pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi dysfunkcjami i trudnościami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Dlaczego lubię swoją pracę?

Wykonuję swoją pracę, ponieważ nic nie cieszy mnie bardziej, niż odkrywanie fascynującego świata dzieci i nastolatków. Pomagam im po to, by rozwijały się jak najlepiej, a ich dzieciństwo było szczęśliwe.

Jak wygląda wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w naszej szkole?

Według założenia pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Dzięki warunkom zapewnionym w naszej szkole rzeczywiście możemy skupić się na zindywidualizowanym podejściu do ucznia, zarówno w rozpoznawaniu jego potrzeb psycho-fizycznych, jak również w doborze odpowiednich form i metod wsparcia. W związku z tym nasza pomoc psychologiczno- pedagogiczna przybiera formy:

¬ indywidualnych zajęć,
¬ rozmów wspierających,
¬ mediacji,
¬ warsztatów i zajęć grupowych,
¬ konsultacji psychologiczno- pedagogicznych dla rodziców i opiekunów uczniów.

W swojej pracy w szkole skupiam się na pomaganiu w zaburzeniach emocjonalnych, zaburzeniach zachowania, walce ze stresem oraz w rozwiązywaniu konfliktów i mediacjach. Udzielam również wsparcia po przebytych urazach psychicznych. Wspieram rozwój dzieci uzdolnionych, otaczam opieką psychologiczną rodziców oraz doradzam im w zakresie psychologiczno-pedagogicznym.